Lineart6-01.png

รางวัล UN Women 2020 Asia-Pacific WEPs:
พบกับผู้ชนะระดับภูมิภาค

winners page banner 110.jpg

เรารู้สึกตื่นเต้นที่จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล UN Women 2020 Asia-Pacific WEPs Awards ครั้งแรก!

ขอแสดงความยินดีอย่างยิ่งกับผู้ชนะทุกคนที่มุ่งมั่นที่จะก้าวไปสู่ความเท่าเทียมทางเพศและการเสริมสร้างพลังทางเศรษฐกิจของผู้หญิง แชมป์ทางเพศจากประเทศภาคส่วนและสาขาต่างๆเหล่านี้ได้รับการยอมรับตามลำดับสำหรับความมุ่งมั่นในการเป็นผู้นำที่โดดเด่นความเป็นผู้นำเยาวชนสถานที่ทำงานที่ครอบคลุมทั้งเพศตลาดที่ตอบสนองต่อเพศความผูกพันของชุมชนและอุตสาหกรรมและการดำเนินการของ COVID-19

ผู้ชนะ

รองชนะเลิศอันดับ 1

รองชนะเลิศอันดับ 2

 
WEA-GE-trio-03-03.png
Lineart7-01.png